skip to main content

   Laden...


Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De buitenkant als spiegel
Zo netjes en zuiver als we in de stallen werken, zo willen we het ook aan de buitenkant hebben. De buitenkant als spiegel van de binnenkant. Eventuele overlast beperken we tot een minimum met inzet van de nieuwste stalsystemen (groen label) en technieken als luchtwassers. Er vindt een reductie plaats van meer dan 75% van de uitstoot van ammoniak, stof en geur. Voor alle locaties is gekeken naar een optimale landschappelijke inpassing.
 
Hergebruik warmte
De warmte die onze luchtwassers produceren hergebruiken we om de ruimtes en het voer mee op te warmen. Een gesloten circuit dus.
Zonnepanelen
Onze locaties in Ospel en Kalefeld (Duitsland) zijn voorzien van zonnepanelen (Vevar Grüne Energie GmbH & Co. KG). Wij leveren hier groene stroom terug aan het net. Dit levert 1 megawatt aan duurzame energie op.
 
Mest
Wij laten mest uitsluitend afvoeren door en naar gecertificeerde bedrijven. 50% van de mest gaat als exportproduct naar het buitenland. De mest met het hoogste mineraalgehalte gaat naar Frankrijk voor de akkerbouw en de wijnbouw. Dankzij de grote opslagcapaciteit zijn we flexibel in hoeveelheid en tijdstip van afleveren. Alle mest wordt emissiearm uitgereden.
 
Ook interesse om mest af te nemen van ons? Bel of mail ons voor meer informatie.